geschiedenis molen De Hoop

Geschiedenis van korenmolen De Hoop

Bouwjaar.

De molen is in 1857 gebouwd voor Hermannus Beins uit Eext, als koren- en pelmolen.

Reeks van eigenaren.

Molenaar van De Hoop in Norg Hendrik WarmeltsBeins overleed na enkele jaren.

De molen ging over naar Egge Dijkhuizen.
Nadien volgende diverse eigenaren elkaar in snel tempo op.

Omstreeks 1873 was de molen eigendom van Tijs Mulder.

De volgende eigenaren waren L. en R. Hoff.

Zij verkochten de molen aan Albertus de Vries voor 9000 gulden, op voorwaarde dat de standerdkorenmolen aan de weg naar Een zou worden afgebroken.

In 1878, het bouwjaar van de molen aan het Westeind in Norg, ging de molen over naar Luderus Warmelts, afkomstig uit Rolde.

Warmelts liet een boerderij bouwen tegenover de molen. Zoon Warmelt werd in 1888 bakker in het naastgelegen pand. Een anderde zoon, Hendrik Warmelts (zie foto rechts) liet in 1922 de huidige molenaarswoning bouwen.

Pelinrichting.

De pelinrichting, voor het pellen van gerst tot gort, verdween omstreeks 1900.

Vrijwel zeker is toen een tweede maalkoppel geplaatst (het zuidelijke).
De pelsteen is vermoedelijk overgebracht naar smederij Nijboer in het Oosteind, en daar in 2010 terug gevonden.

Norg molen De Hoop lang geledenHet gevlucht.

Het gevlucht werd in twee fasen voorzien van zelfzwichting (ca. 1905-1920).
Medio jaren ’30 kwam het toen zeer geavanceerde Bilausysteem. Eerst op één roede, na roedebreuk op beide.

In 1943 werd de molen beschoten door Engelse jachtvliegtuigen. Brand kon door molenaars en omstanders ternauwernood worden voorkomen.

Vervolg eigenaren.

De familie Warmelts had geen opvolging en in 1947 werd Jan Snijders (afkomstig van de molen van Wachtum) eigenaar.

Sinds het begin van 2016 is Het Drentse Landschap eigenaar geworden van de molen.

Verval van de molen.

Het veevoerbedrijf van Snijders groeide gestaag, rond de molen verschenen loodsen en in de jaren ’60 vier enorme silo’s. De molen draaide steeds minder en raakte in verval. Ook een restauratie begin jaren ’60 bracht maar kort verlichting… Rond 1980 begon een langdurige, omvangrijke restauratie.

Toen kreeg de tot dan naamloze molen de naam ‘De Hoop’. Het gevlucht werd toen volledig vernieuwd.

Inmiddels hadden vrijwillig molenaars sinds 1985 de taak van de eigenaar overgenomen. Tot 1996 kon worden gedraaid, daarna was het wachten op weer een grote herstelbeurt.

In 2001 volgde na een nieuwe en ingrijpende restauratie de opening en sindsdien gaan de imposante rood-zilveren wieken regelmatig rond…

In 2015 is de zeer verslechterde windpeluw vervangen. Tevens is het hele voorkeuvelens vernieuwd en de achterkant van de bovenas is verzwaard met scheepskettingen.

Actieve Molenwerkgroep.

De Molenwerkgroep Norg is druk doende het verdwenen tweede koppel stenen te reconstrueren.

De pelsteen werd geschonken door de familie Stellingwerf en krijgt een plekje in de molen.

De familie Hilverda uit Veenhuizen schonk een loper, die met een aangekochte ligger het gereconstrueerde tweede maalkoppel gaat vormen…